Мероприяти: «Нохчийн мотт-сан дозалла!»

23-чу апрелехь А.Шерпивски школехь д1аяь хьира Нохчийн меттан лерина «Нохчийн мотт-сан дозалла!» аьлла мероприяти. Оцу мероприятехь дакъалоцуш бара 2-11 классашкара дешархой. Дешархоша ч1ог1а лерина кечам бира цу мероприятина.


Хьалхара къовсам.Даймехкан хазалла гойтуш арахецна долу пенан газета.
Тоьлла болх бинарш: 8а,8б,9б,7б- 1 меттиг. 6а, 5б, 5а,7а. — 2меттиг,
Шолг1а къовсам:Хаза а, исбаьхьа а байт, стихотворени «Ненан мотт» дешнаш Юсупов 1азим.
Йицинарг: Ильясова Хеда, Элибаева Иман, Эльмурзаева Камила;
— 1 меттиг. Чапанов Х., Хамидова М., Абдирзакова Х., Байсаев И;
— 2 меттиг -Гадаева З;
Магомадова Х. — 3 меттиг.
Кхоалг1а кьовсам:
Нохчийн кхачанаш дукхох а, мерза а хилар.
Тоьлла классаш:
— 8а-25 кхача — 1 меттиг;
— 9б класс 20 кхача-2 меттиг;
— 7а,6б,8б,7б,6а,9а -3 меттиг.
Нохчийн оьзда йо1 хелхар гайтира: Эскерханова Раянас.
Йиш «Даймохк»: Эскерханова Раяна , Закарова Марха.
Нохчийн хьалкъан назма : Эскерханова Раяна , Закарова Марха.
19-чу апрелехь д1аяьхьира литературни суьйре.Дакъа лецира 5-11 классера дешархоша. Дийцира шайн хаза хета а, веза а авторш,стихаш, дийцарш, забаре дийцарш, эшарш.